Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Soutěžní řád a podmínky kvalifikace

Klub držitelů vodicích psů pořádá ve spolupráci se SVVP propagační akce, kvalifikační soutěže a mistrovství ve výkonu vodicích psů - Memoriál Miroslava Fišera. Pravidla jsou zřejmá ze Soutěžního řádu.

Memoriál Miroslava Fišera

Na Mistrovství České republiky si v přátelském duchu mohou všichni zúčastnění vyzkoušet dovednosti psa za běžného městského provozu a porovnat výkonnost týmu s ostatními za naprosto shodných podmínek. Soutěž slouží také k neformálnímu a přátelskému setkání lidí se stejným zájmem a prezentaci problematiky zrakově postižených na veřejnosti.

Výkon dvojice hodnotí rozhodčí.