Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Úřední postup


Vodicí pes pro nevidomé je dle zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zvláštní pomůckou. O příspěvek na jeho pořízení je možné požádat příslušný Úřad práce podle místa trvalého bydliště. Seznam Úřadů práce podle jednotlivých krajů.

Bližší informace o příspěvcích na zvláštní pomůcky. Formulář "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku".

Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, nebo podala přihlášku za člena v takovéto mezinárodní organizaci. Tím se zaručuje, že dodržuje mezinárodně platné standardy."

Správně vycvičený vodicí pes musí zvládat 34 základních dovedností, které jsou podrobně popsané v Příloze č. 2 k vyhlášce 388/2011 Sb.

Další podrobné informace pro zájemce o vodícího psa najdete na webových stránkách jednotlivých Cvičitelských subjektů.