Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Z historie výcviku vodicích psů ve světě

První záznamy o výcviku vodicích psů pro zrakově postižené jsou z 18. století. V knize "Učebnice pro výuku nevidomých" popisuje její autor kněz Johann Wilhelm Klein některé postupy při výcviku vodicích psů. Další záznamy z této doby pocházejí přímo od cvičitele Josepha Reisingera z Vídně, který byl sám nevidomý.

Zájem o službu vodicího psa prudce vzrostl v průběhu první světové války v Německu, kde se z fronty vracelo mnoho osleplých vojáků a zároveň byl i dostatek vyřazených vojenských psů. Je jisté, že se využívalo psů různých plemen i jejich kříženců.

Ve 20. letech Američanka Harrison Eustis zveřejnila článek o výcviku v Německu a na základě odezvy nechala v německém Potsdamu zaškolit cvičitele pro výcvik vodicích psů. První psi, kteří začali pomáhat nevidomým v USA, byli němečtí ovčáci, protože v té době již na starém kontinentě dávali přednost tomuto pracovitému plemeni.

V roce 1931 bylo díky spolupráci s paní Harrison Eustis předáno prvních pět vodicích psů ve Velké Británü. Zájem o čtyřnohé pomocníky se stále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě vznikala výcviková střediska. V současné době jsou centra výcviku například v těchto zemích: Austrálie, Belgie, ČR, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, VeIká Británie.

V roce 1989 byla ve Velké Británii ustavena mezinárodní organizace "International Federation of Guide Dog Schools for the Blind", která má za cíl určit a uplatnit uznávaný standard v chovu, výcviku i předávání psů a péči o zrakově postiženého klienta. Tato organizace sdružuje plnoprávné i přidružené členy. Funkcionáři organizace navštěvují jednotlivé země a střediska, sledují a hodnotí jejich práci a dodržování stanoveného standardu. Na návštěvě naší země byl na jaře 1996 předseda organizace pan Ian Cox z Nového Zélandu. Prohlédl si místo, kde měla být zahájena stavba dnešního výcvikového střediska, shlédl výcvik a jednu závěrečnou zkoušku vodicího psa. O práci střediska se vyjádřil velmi příznivě.