Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Student Agency - vnitrostátní linky

Dle bodu 3.1.9. smluvních přepravních podmínek má držitel průkazu ZTP/P nárok na jízdné v tarifu ZTP a bezplatnou přepravu průvodce (například vodicího psa) – jízdenka s cenou 0,- Kč v tarifu ZTP/P. Průvodce ZTP, tedy i vodicí pes, má nárok na sedadlo. Cestuje-li nevidomý člověk se svým psem, prokáže se dvěma jízdenkami v příslušných tarifech. Vystavení kreditové jízdenky s nulovým tarifem není možné, ale je možné vyzvednout i více kusů jízdenek s nulovou cenou (jak otevřených, tak na pevné datum) na prodejním místě.

Jakub Sychra, koordinátor autobusové dopravy STUDENT AGENCY

České dráhy

Obecné podmínky přepravy psů

Se psem na vodítku lze cestovat ve všech vlacích ČD pouze ve 2. třídě. S malým psem v uzavřené schráně je možné cestovat i v 1. třídě. Pes na vodítku musí mít vždy nasazen bezpečný náhubek a být držen na vodítku nakrátko. Pes nesmí být přepravován na sedadle. Přeprava psů je vyloučena v restauračních vagonech, ve vagonech (oddílech) vyhrazených pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let, v tichých oddílech a je omezena v lůžkových a lehátkových vozech.

Ceník přepravného pro psy

Přeprava malého psa v uzavřené schráně je zdarma (stejně jako přeprava ručních zavazadel), tato schrána však nesmí zabírat samostatné místo k sezení. Za přepravu psa, kterého přepravujete beze schrány přímo ve vlaku je třeba zaplatit přepravné pro psa dle ujeté vzdálenosti. Místenka za psa v povinně místenkových vlacích (např. vlaky SC Pendolino) se neplatí.

Přepravné pro psy

Do 50 km = 15 Kč
Do 100 km = 20 Kč
Do 150 km = 25 Kč
Do 200 km = 30 Kč
Do 250 km = 35 Kč
Do 300 km = 40 Kč
Do 350 km = 45 Kč
Nad 350 km = 50 Kč

Podmínky přepravy pro vodicí a asistenční psi

Vodicí pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční pes se přepravuje ve vlacích ČD zdarma.
Vodicí psi nevidomého, asistenční psi a služební psi policistů při plnění úkolů smějí být přepravováni ve vlaku bez nasazeného náhubku, ve vozech 1. vozové třídy, v restauračních a bistro vozech, ve vozech (oddílech) vyhrazených pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let a v označených tichých oddílech.
Vodicí pes nevidomého nebo asistenční pes může být přepravován v lůžkovém nebo lehátkovém voze jedině za podmínky, že jeho držitel uhradí lůžkové nebo lehátkové lístky v celém oddíle. Pes nesmí být umístěn na lůžku nebo lehátku.
Přepravu těchto psů nelze odmítnout a nelze je ani z přepravy vyloučit.

Tématu Cestování vlakem s vodicím psem se věnuje i odpověď na jeden z dotazů na právní poradnu SONS.