Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

O čipování psů

V současné době máme jako majitelé či chovatelé jen dvě možnosti, jak svého miláčka nechat označit a umožnit tak jeho identifikaci v případě jeho ztráty, zaběhnutí nebo jeho odcizení. Těmito možnostmi je tetování a čipování.

Tetování však je pro pejsky bolestivou záležitostí a nelze také opomenout fakt, že tetování se růstem a roztažením kůže stane nečitelné.

Oproti tomu očipování zvířete pro nás představuje jeho jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci. Velkou výhodou čipování je možnost aplikace čipu v jakémkoliv věku zvířete. Čipování zvířete může provádět pouze veterinární lékař.

Proč čipovat?

Co je čipovací a čtecí zařízení?

Identifikace zvířete je umožňována díky třem komponentům.
  1. Mikročip = kapsle z bioskla nebo polymeru, jejíž rozměry jsou přibližně 2x11mm (přibližně velikost zrnka rýže), ve které je uložena anténa s vlastní identifikačním kódem. Mikročip nemá vlastní zdroj energie, tudíž nemůže vysílat žádné impulsy do těla zvířete. K označování mohou být používány pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení, tedy ISO 11784 a ISO 11785.
    Mikročip by měl obsahovat označení země původu psa, pro Českou republiku je to počáteční číslo čipu 203. Čipy též mohou obsahovat antimigrační čepičku, která zabraňuje jeho "cestování" v těle zvířete. Každý čip má své nezaměnitelné číslo. Životnost čipů je udávána přibližně na 25 let.
  2. Jehla = mikročipy jsou dodávány ve sterilní jednorázové duté jehle, prostřednictvím které je aplikován čip pod kůži ( čip je vytlačen z jehly přímo pod kůži )
  3. Čtečka = prostřednictvím vlastní antény vysílá dlouhovlnné elektromagnetické záření. Jakmile se mikročip dostane do dosahu vysílaného signálu čtečky (cca. 5 - 10 cm), mikročip tuto energii přijme a přemodulovanou do identifikačního kódu ji odrazí zpátky do čtečky, která tak na displeji zobrazí číslo mikročipu.
  4. Čárový kód příslušného čipu = každý čip obsahuje čárový kód. Jeden štítek s čárovým kódem vám veterinář nalepí do pasu, a další štítky dostanete domů.

Pokud Váš čip neobsahuje označení země původu, tedy jednoduše, pokud nezačíná trojčíslím 203, ale začíná například číslicí 9, můžete si v následující tabulce najít výrobce čipu a ověřit si, že váš čip splňuje normu ISO 11784 a ISO 11785. Jedná se o výrobce registrované v ICAR International Committee for Animal Recording (Mezinárodní výbor pro kontrolu zvířat)

Způsoby registrace

Nejpohodlnější je registrace online přes internet. A jak už to na internetu bývá, jsou zde služby placené a služby zdarma. Existují dva mezinárodní registry majitelů zvířat. Jeden je celosvětový - PETMAXX a druhý je Evropský - Euro Pet Net