Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY


Z pohledu vlastníka vodicího psa jsou důležité následující ustanovení:
 1. Předpis č. 223/2013 Sb. ze dne 21. 06. 2013
  Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Problematiky vodicích psů se týká:

 2. Předpis č. 141/2012 Sb. ze dne 11. 4. 2012
  Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
  Tato novelizace se problematiky vodicích psů netýká.

 3. Předpis č.329/2011 Sb. 329/2011 Sb. ze dne 13. 10. 2011
  Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

  Problematiky vodicích psů se týká:

 4. Předpis č. 388/2011 Sb. ze dne 29. 11. 2011
  Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

  Problematiky vodicích psů se týká:

 5. Předpis č. 372/2011 Sb. ze dne 6. 11. 2011
  Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

  Problematiky vodicích psů se týká:

 6. Předpis č. 602/2006 Sb. ze dne 18. 12. 2006
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

  Problematiky vodicích psů se týká: