Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Jak se stát členem KDVP

Klub držitelů vodicích psů je určen hlavně, jak už z názvu vyplývá, držitelům vodicích psů. Ale nejenom jim. Klub je otevřen i lidem, kteří chtějí svými činy, případně dary, pomoci klubu v jeho činnosti a podpořit tak myšlenku integrace zrakově postižených v naší společnosti. Základní informace o KDVP.

Máte-li zájem, stát se členy klubu, stačí vytisknout přihlášku do klubu a odeslat ji na adresu předsedy KDVP.