Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Zpráva z jednání Evropského fóra vodicích psů Brusel

Z iniciativy Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dogs Federation) a RNIB (Britská národní společnost slepých) bylo dne 27.6.2006 svoláno ustavující jednání Evropského fóra vodicích psů (European Guide Dogs Forum (EGDF)). Na toto jednání se dostavili zástupci evropských škol pro výcvik vodicích psů a zástupci uživatelů VP z těchto zemí: Norska, Irska, Francie, Německa, Chorvatska, Švýcarska, Holandska, Belgie a České republiky.

Cílem Evropského fóra vodících psů bude zlepšit zákonná práva pro přístup vodících psů, a tím zvýšit nezávislost a zlepšit kvalitu života jejich držitelům.

Evropské fórum vodicích psů spolu s dalšími organizacemi bude pracovat na vytvoření programu práce a akčního plánu k ovlivnění legislativy a ke zlepšení a standardizování práv pro přístup do veřejných budov, dopravy a ke službám pro držitele vodících psů po celé Evropě a bude se snažit zasadit tuto práci do širšího kontextu zdravotního postižení a lidských práv.

Účastnici jednání se shodli na tom, že budou mít na paměti, že při vytváření takového plánu budou hrát významnou úlohu vlády a evropská administrativa.

Českou republiku zastupovali za poskytovatele paní Ing. Hana Jasenovcová, ředitelka Střediska výcviku vodicích psů, pan Tibor Kikta, ředitel občanského sdružení Integrace a za uživatele Ilona Vobrová, předsedkyně Klubu držitelů vodicích psů.

Při jednání vznikl Řídící výbor a tři pracovní skupiny. Bylo rozhodnuto, že v Řídícím výboru musí být alespoň 50% nevidomých - uživatelů vodicích psů.

Řídící výbor:
Tom Pey - Velká Británie (nevidomý)
Neil Ashworth - Irsko (nevidomý)
Petra Jaroslawsky - Německo (nevidomá)
Catherine Oelhoffen- Francie (nevidomá)
Jim Baines - Velká Británie (nevidomý)
Herman Jansen - Holandsko
Helen Bagard - Francie
zatím neurčený zástupce EBU (evropské unie nevidomých)
zatím neurčený zástupce EDF (evropská federace zdravotně postižených)
zatím neurčený zástupce ADEU (evropská unie asistenčních psů)

1.pracovní skupina - pro vize
(vyhledávání problematických oblastí v souvislosti s VP a veřejností)
Tom Pey - Velká Británie
Alan Brooks - Velká Británie
Neil Ashworth - Velká Británie
zástupce EBU
zástupce EDF
zástupce ADEU

2. pracovní skupina - pro přístup
(vyhledávání a následné řešení problémů přístupu vodících psů)
Thi Hanh Fleuert - Švýcarsko
Michael Rossetti - Francie
Petra Jaroslawski - Německo
Robert Blackwood - Velká Británie
Peter Barker - Velká Británie
Mira Katalenic - Chorvatsko
Tibor Kikta - Česká republika
zástupce ADEU 3. pracovní skupina - pro standardy
(skupina pro standardizaci výběru, výcviku psů, předávání a školení držitelů a cvičitelů VP)
Jim Baines - Velká Británie
Hans Damm - Francie
Herman Jansen - Holandsko
Julio Damas Pavia - Portugalsko
Anette Hornfelt - Norsko
Emma Hobbs - Velká Británie
Hana Jasenovcová - Česká republika

Práce skupin Evropského fóra se bude týkat všech evropských zemí a bude se zabývat výběrem, výcvikem a podporou vodících psů a školením a podporou držitelů vodících psů. Práce skupin vezme v úvahu rozdíly ve stávající legislativě, standardech a financování služeb jednotlivých zemí.

První kontakty a vymezení úkolů bude prozatím probíhat po internetu. V plánu jsou osobní jednání zhruba dvakrát do roka. Na doporučení organizátorů jsme kontaktovali a pozvali na jednání europoslance pana MUDr. Milana Cabrnocha.

V předvečer jednání Fóra se s námi setkal a se zájmem si vyslechl informace o situaci kolem vodicích psů a připravovaného jednání, na kterém byl také druhý den přítomen.

Očekávaným výsledkem práce Evropského fóra by mělo být sjednocení legislativy, přístupu, dostupnosti a kvality výcviku vodicích psů v Evropských zemích. Také očekáváme lepší pozici při vyjednávání s politiky v problematice týkající se uživatelů vodicích psů.

Ilona Vobrová