Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

KDVP je garantem této vize:


Vodicí pes – skvělý pomocník a partner vás vrátí do běžného života.”

Klub držitelů vodicích psů sdružuje zrakově postižené držitele vodicích psů, jejich rodinné příslušníky, přátele a i všechny ostatní, kteří projeví zájem o činnost v klubu a chtějí tímto způsobem pomoci zrakově postiženým. Klub byl založen již roku 1985 a od té doby pomáhá hájit zájmy zrakově postižených držitelů vodicích psů. Ve své činnosti Klub úzce spolupracuje se Střediskem výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích.

Spektrum činnosti klubu je opravdu široké, klubovými setkáními počínaje, přes různé doprovodné akce na podporu hnutí zrakově postižených až po spoluúčast na pořádání pravidelných letních soustředění a Mistrovství republiky ve výkonu vodicích psů.

Věřím, že Vám všem zrakově postiženým, ať už máte či nemáte vodicího psa, i Vám všem jinak handicapovaným a v neposlední řadě i Vám všem zdravým spoluobčanům, kteří zavítáte na naše stránky, touto formou poskytneme informace, které Vám přiblíží život lidí vkládajících své zdraví a životy do čtyř tlapek.

Veškeré aktuální dění v Klubu držitelů vodicích psů (KDVP) můžete nyní sledovat na novém webu KDVP.

Najdete nás také na sociální síti Facebook.