Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Pomoc při zdravotních potížích vodicího psa

Pro členy klubu zajišťujeme službu v České republice dosud nevídanou, a to finanční pomoc při onemocnění či úrazu vodicího psa. Získat běžnou pojistku na vodicího psa, například proti odcizení, je dosti obtížné, ale možné. V lepším případě stačí psa degradovat a prohlásit ho za hospodářské zvíře.

Naproti tomu získat zdravotní pojistku na vodicího psa je v České republice prakticky nemožné. Je až skoro neuvěřitelné, a to nemyslím nijak hanlivě, s jakou samozřejmostí všichni přijímáme službu vodicího psa zrakově postiženému. A přitom výcvik vodicího psa by u člověka odpovídal univerzitnímu vzdělání na renomovaném ústavu, samotná činná služba svým pracovním nasazením a psychickým vypětím spolu s odpovědností za zdraví člověka se ve skutečnosti vyrovná práci člověka na pozici špičkového manažera. A to všechno "za stravu a za byt" a za trochu té vrtkavé lidské lásky.

My si myslíme, že těmto psům je třeba dát ještě něco navíc. Myslíme si, že postarat se o jejich zdraví patří k naprosté samozřejmosti soužití zrakově postiženého a vodicího psa. A protože, bohužel, zrakově postižení patří z různých důvodů do skupiny finančně slabší, je tu naše služba, jejímž hlavním úkolem je podpořit veterinární péči o vodicí psy a udržovat je v dobré kondici. Podmínky "Smlouvy o finanční pomoci při zdravotních potížích vodicího psa" se nevztahují na povinné očkování, ochranu proti vnějším a vnitřním parazitům a podobnou drobnou péči.

Tato služba je určena hlavně pro případy náhlého onemocnění nebo ,úrazu nebo nezbytného chirurgického zákroku. Klub proplácí 80% nákladů na veterinární výkony a předepsané léky a to až do výše 3000 Kč na rok a psa. Držitel vodicího psa, který by měl o tuto službu zájem, musí být členem KDVP

Můžete si stáhnout smlouvu při zdravotních potížích vodicího psa.

Bližší informace u předsedy KDVP.