Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Mistrovství republiky ve výkonu vodicích psů

V návaznosti na letní soustředění se každý rok také koná Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů - Memoriál Miroslava Fišera.
Pravidla jsou zřejmá ze Soutěžního řádu a Podmínek kvalifikace.

Memoriál Miroslava Fišera

Na Mistrovství České republiky si v přátelském duchu mohou všichni zúčastnění vyzkoušet dovednosti psa za běžného městského provozu a porovnat výkonnost týmu s ostatními za naprosto shodných podmínek. Soutěž slouží také k neformálnímu a přátelskému setkání lidí se stejným zájmem a prezentaci problematiky zrakově postižených na veřejnosti.

 • Soutěž je složena ze dvou disciplín:
  • Poslušnost - obraty na místě, dlouhé odložení, polohy, upadnutý aport (osobní předměty psa či psovoda).
  • Frekvence - pohyb po předem vytyčené trase v běžném městském prostředí s přirozenými i umělými překážkami. Hodnotí se práce psa - speciální dovednosti (navedení na přechod a převedení přes vozovku, nalezení a označení schodů i eskalátorů, nalezení a označení dveří, vyhýbání se statickým i pohyblivým překážkám, nevšímavost k pachovým a zvukovým jevům).
  Výkon dvojice hodnotí rozhodčí z řad instruktorů SVVP.

  Případní zájemci o účast na dalším ročníku této akce kontaktujte předsedu KDVP. Termíny jsou na stránce soutěže - letošní.

  Pro vidící fotky z: