Číslo účtu: 4407129349/0800, var. symbol: 100 (pro zasílání darů)
KDVP - vodicí psi logo canvit

Klub
držitelů
vodicích psů
SONS ČR

Za informace odpovídají jednotliví dodavatelé vodicích psů
(benchmarking)

Cvičitelské organizace

Helppes Centrum výcviku psů pro postižené dotazník vyplněn tázaným *.doc
SVVP Středisko výcviku vodicích psů při SONS dotazník vyplněn tázaným *.doc
ŠVVP Milan Dvořák – škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé dotazník vyplněn tázaným *.doc

Údaje o subjektu

  Rok vzniku Právní forma Počet zaměstnanců Člen v mezinár. organizacích Počet cvičených psů Možnost výběru ze Průměr předaných psů za rok
Helppes 2001 OS cvičitelů: 9
tech. personál: 2
ADEu 18 6 vodících: 7
asistenčních: 10
signálních: 4
SVVP 1997 OS cvičitelů: 7
tech. personál: 8
Mezinár. federace vodicích psů 20 57 vodících: 28
asistenčních: 2
ŠVVP 2000 FO cvičitelů: 2
tech. personál: 2
Mezinár. federace vodicích psů 21   vodících: 19

Výběr psa

  Plemena převážně cvičená a jiná Způsob získání psa Věk štěňat při nákupu
vlastní chov nákup
Helppes Labradorský retrívr, Zlatý retrívr, Flat Coated retrívr, Border kolie, Německý ovčák, Švýcarský bílý ovčák, Belgický ovčák, Svatobernardský pes, Velký knírač, Malý knírač, Rottweiler, Airdaleteriér, Irský teriér, Cairn teriér, Finský špic, Výmarský ohař, kříženec Ano Ano min. 8 týdnů
SVVP Labradorský retrívr, Zlatý retrívr, kříženec LRxGR, Německý ovčák, jiná jen po dohodě s klientem (např. flat coated retrívr, chodský pes) Ano Ano 8 týdnů
ŠVVP Labradorský, zlatý a flat coated retriever, kříženec GRxLR, německý ovčák, královský pudl, doodle (kříženec královského pudla se zlatým retrieverem) Ano Ano 8 týdnů

Předvýchova

  Věk od – do U cvičitelů U smluvních rodin
Helppes 7 - 10 měsíců Ano Ano
SVVP 8 týdnů - 11 až 13 měsíců Ne Ano
ŠVVP 2 - 12 měsíců Ne Ano

Výcvik

  Věk při zahájení výcviku Délka výcviku Dovednosti (seznam standardních cviků)
Helppes různý (dle vyspělosti jedince) cca 6 až 8 měsíců dle Zkušebního řádu ČKS KSV
SVVP 11 – 13 měsíců 6 – 8 měsíců 31 cviků (v exteriéru i interiéru) ze zkušebního protokolu
ŠVVP 12 měsíců 6,5 měsíce 34 cviků (v exteriéru i interiéru)

Zkoušky

  Frekvence Poslušnost Zvláštní dovednosti – na přání klienta Zvláštní cviky (asistenční a signální) Zkoušku hodnotí Přítomnost zástupců MěÚ Přítomnost klienta Předání protokolu o zkoušce
Helppes Ano Ano Ano Ano nezávislý delegovaný rozhodčí ČKS KSV Ano dle možností klienta a druhu specializace Ano
SVVP Ano Ano Ano Ano komise SVVP Ano Ne Ano
ŠVVP Ano Ano Ano komise + zástupce MÚ + nevidomá osoba Ano Ano - na požádání Ano

Klient

  Požadavky na klienta Zjištění předem podmínek v rodině Návštěva v místě bydliště Školení klienta před předáním Věkový průměr
Helppes ZTP, ZTP/P, doporučení lékaře, doporučení soc. pracovníka Ano při podávání žádosti, při projevení zájmu o službu 1 týden tyto informace neposkytujeme
SVVP - osoba s trvalým bydlištěm
- způsobilý samostatně nebo s pomocí blízkých se všestranně o psa postarat

- vodicí psi: prakticky nebo úplně nevidomý, zvládá základy samostatné chůze s bílou holí

- asistenční psi: posouzení zdravotního postižení - individuální

Ano klient – většinou telefonický
SVVP – 3denní informační pobyt
3 dny s pobytem v SVVP 14 - 80 let
ŠVVP ZTP/P, prostorová orientace, schopnost využít práci psa, prokazatelné zvládnutí péče o psa Ano telefonicky, mailem, osobní návštěvou různé dle individuální potřeby asi 41 let

Předání klientovi

  Způsob předávání Celková délka předávání Pomoc při projednávání se soc. odborem Návštěva veter. lékaře v bydlišti
v místě bydliště v zařízení subjektu
doba doba
Helppes Ano 3 - 4 týdny Ne je-li klient schopen, zapojuje se do poslední třetiny výcviku 3 - 4 týdny
dle potřeb klienta
Ano Ano
SVVP Ano týden Ano týden min. 14 dní, dle potřeby opakované návštěvy v místě bydliště Ano Ano
ŠVVP Ano dle potřeby Ano dle potřeby cca 14 dní Ano Ano

Předávané doklady

Helppes Služební průkaz psa, certifikát, zdravotní dokumentace, protokol o předání (práva a povinnosti klienta a předávajícího subjektu – dle Metodiky praktického využívání asistenčních (včetně vodících) psů, protokol o vykonané zkoušce
SVVP protokol o vykonané zkoušce, osvědčení o zdravotním stavu,
zdravotní karta – záznamy o:  RTG DKK
  RTG DLK
  ophtalmologické vyšetření – bez nálezu
  laboratorní vyšetření krve
  laboratorní vyšetření trusu
  kastraci
  protokol o předání a převzetí vodicího psa
  povinnosti držitele vodicího psa
  očkovací průkaz (nebo europas)
  služební průkaz vodicího psa
  průkaz původu nebo čipová karta
  přihláška do KDVP, informace o klubu
ŠVVP Průkaz původu psa
Europas nebo očkovací průkaz psa
Certifikáty vyšetření kyčelních a loketních kloubů
Doklad o oftalmologickém vyšetření
Závěrečná veterinární zpráva o zdravotním stavu psa a výsledky vyšetření krve
Protokol o zkoušce vodicího psa
Osvědčení o způsobilosti vodicího psa
Průkaz držitele vodicího psa č. / rok
Povinnosti držitele vodicího psa
Kupní smlouva a protokol o předání a převzetí vodicího psa
Faktura za přípravu a předávní vodicího psa

Servis - následná péče

  Telefonické konzultace Návštěvy u klienta Přezkušování dvojce Jiné služby a pomoc Průměrná cena vodícího psa
Helppes Ano Ano Ano poradenství v oblasti péče o psa (výcvik, veterinární péče, výživa psa, apod.), rekondiční pobyty, sportovní aktivity se psem, pomoc při zajištění nezbytné péče o psa a jeho udržování v pracovní kondici po dobu nepříznivé životní situace klienta ( např.hospitalizace apod.), pořádání soutěží, docvičování nových nutných úkonů z důvodu změny zdravotního stavu klienta, výuka nových tras, pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování sociálního a právního poradenství, pomoc při vyhledávání a zajišťování volnočasových aktivit 175 000 Kč
SVVP Ano Ano Ne
řešení jakýchkoli problémů a potřeb se psem po jeho celou činnou službu
dle potřeby, ve spolupráci s instruktory z Tyfloservisu, výuka prostorové orientace, chůze po trasách, nácvik tras nových
pětiletá záruka na psa - při vrácení psa nebo jeho úhynu do pěti let užívání požaduje úřad po jeho majiteli vrácení přiděleného příspěvku na pořízení psa - tuto situaci s příslušným úřadem řeší SVVP
- hlídání psa po dobu nezbytnou zdarma
- možnost ubytování se psem po dohodě kdykoli
- letní rekondiční pobyty
má-li klient zájem – kontakt s předvychovatelem – informace ze štěněcího věku psa
pravidelná setkávání - "klientské čtvrtky" - praktické cvičení, poradna nejen pro klienty SVVP
185 000,- Kč
ŠVVP Ano Ano Ano - pravidelné procvičování práce 1x za 14 dní dodávky krmení a kynologických potřeb (dovoz, zasílání poštou), výuka nových tras, individuální procvičování práce psů, procvičování ve skupině - 1x měsíčně v Brně, 1x víkendový pobyt za rok, 3 x týdenní pobyt za rok, výlety, akce připravované ve spolupráci s VODICÍ PES, O.S. v rámci pravidelných pátečních setkání v klubovně v Brně (1x měsíčně), soutěže vodicích psů (Blansko, Jihlava, Beskydy), kvalifikační závod pro mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů v Brně, zprostředkování vhodné rodiny pro vodicí psy na konci aktivní služby, krátkodobé pohlídání vodicího psa (nemoc, hospitalizace v nemocnici), aktivní spolupráce s VODICÍ PES, O.S. 183 000,- Kč